Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 226 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.61s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Thackeray, William Makepeace, 1811-1863
  Được phát hành 2008
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 2. 2
  Bằng Selwood, Jacob
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 3. 3
  Bằng Gray, Drew D.
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 4. 4
  Bằng Congreve, William, 1670-1729
  Được phát hành 2008
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 5. 5
  Bằng Swallow, Betty M., 1915-1969
  Được phát hành 2009
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 6. 6
  Bằng Dickens, Charles, 1812-1870
  Được phát hành 2008
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 7. 7
  Bằng Dickens, Charles, 1812-1870
  Được phát hành 2009
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 8. 8
  Bằng Wilde, Oscar, 1854-1900
  Được phát hành 2008
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 9. 9
  Được phát hành 2008
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 10. 10
  Bằng Doyle, Arthur Conan, 1859-1930
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 11. 11
  Bằng Gissing, George, 1857-1903
  Được phát hành 2000
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 12. 12
  Bằng James, Henry, 1843-1916
  Được phát hành 2010
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 13. 13
  Bằng Wells, H. G. (Herbert George), 1866-1946
  Được phát hành 2009
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 14. 14
  Bằng Nunn, Hillary M., 1968-
  Được phát hành 2016
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 15. 15
  Bằng Coates, Ben
  Được phát hành 2016
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 16. 16
  Bằng Schofield, John, 1948-
  Được phát hành 2016
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 17. 17
  Bằng Goodman, Nicholas
  Được phát hành 2015
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 18. 18
  Bằng Sands, Frances
  Được phát hành 2016
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 19. 19
  Bằng Larsen, Lyle, 1942-
  Được phát hành 1985
  Sách
 20. 20
  Bằng Shaw, Bernard, 1856-1950
  Được phát hành 1990
  Sách