Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 147 cho tìm kiếm '"operetta"', thời gian truy vấn: 0.11s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Letellier, Robert Ignatius
  Được phát hành 2015
  Mục lục: ... Operetta; 2. Austro-Hungarian Operetta; The Imperial Operetta (1855-1870); The Bourgeois Operetta (1870...
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 2. 2
  Bằng Traubner, Richard
  Được phát hành 2003
  Mục lục: ...chapter THE EMPEROR OF OPERETTA --...
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 3. 3
  Bằng Traubner, Richard
  Được phát hành 1983
  Những chủ đề: ...Operetta History and criticism. sh 85095031...
  Sách
 4. 4
  Bằng Letellier, Robert Ignatius
  Được phát hành 2015
  Những chủ đề: ...Operetta....
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 5. 5
  Được phát hành 2004
  Available via Alexander Street Press
  Âm thanh
 6. 6
  Được phát hành 1985
  Available via Alexander Street Press
  Âm thanh
 7. 7
  Được phát hành 1987
  Available via Alexander Street Press
  Âm thanh
 8. 8
  Bằng Bordman, Gerald Martin
  Được phát hành 1981
  Những chủ đề: ...Operetta United States. sh 85095031...
  Sách
 9. 9
  Bằng Hampson, Thomas
  Được phát hành 1999
  Available via Alexander Street Press
  Điện tử Âm thanh
 10. 10
  Được phát hành 1989
  CD Âm thanh
 11. 11
  Được phát hành 1999
  CD Âm thanh
 12. 12
  Bằng Stolz, Robert, 1880-1975
  Được phát hành 2007
  Available via Alexander Street Press
  Điện tử Âm thanh
 13. 13
  Bằng Stolz, Robert, 1880-1975
  Được phát hành 2009
  Available via Alexander Street Press
  Âm thanh
 14. 14
  Được phát hành 1988
  Những chủ đề: ...Operetta Excerpts. sh 85095031...
  CD Âm thanh
 15. 15
  Được phát hành 2009
  Available via Alexander Street Press
  Âm thanh
 16. 16
  Bằng Offenbach, Jacques, 1819-1880
  Được phát hành 1991
  Available via Alexander Street Press
  Âm thanh
 17. 17
  Được phát hành 1992
  ...Lotte Schöne and Richard Tauber in operetta...
  Available via Alexander Street Press
  Âm thanh
 18. 18
  Được phát hành 1965
  CD Âm thanh
 19. 19
  Được phát hành 1999
  CD Âm thanh
 20. 20
  Bằng Offenbach, Jacques, 1819-1880
  Được phát hành 1991
  CD Âm thanh