Đang hiển thị 1 - 4 kết quả của 4 cho tìm kiếm '"Speech technology and text mining in medicine and health care"', thời gian truy vấn: 0.07s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Ganchev, Todor, Ganchev, Todor
  Được phát hành 2016
  “…Speech technology and text mining in medicine and health care…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  Sách
 2. 2
  “…Speech technology and text mining in medicine and health care,…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 3. 3
  Được phát hành 2014
  “…Speech Technology and Text Mining in Medicine and Health Care…”
  Available via EBSCO eBook Collection
  eBook
 4. 4
  Bằng Ganchev, Todor Dimitrov
  Được phát hành 2017
  “…Speech Technology and Text Mining in Medicine and Health Care,…”
  Available via ProQuest Ebook Central
  eBook