Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 5,065 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.11s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Magoun, Francis Peabody, 1895-1979
  Được phát hành 1961
  Sách
 2. 2
  Bằng Anderson, Wallace Ludwig, 1917-
  Được phát hành 1975
  Sách
 3. 3
  Bằng Clark, Virginia P.
  Được phát hành 1972
  Sách
 4. 4
  Bằng Ochsner, Robert, 1950-
  Được phát hành 1990
  Sách
 5. 5
  Bằng Clark, John Williams, 1907-
  Được phát hành 1964
  Sách
 6. 6
  Bằng Claiborne, Robert
  Được phát hành 1990
  Sách
 7. 7
  Được phát hành 1966
  Sách
 8. 8
  Bằng Bessinger, Jess B., Jr., 1921-1994
  Được phát hành 1961
  Sách
 9. 9
  Được phát hành 1990
  Sách
 10. 10
  Bằng Smagorinsky, Peter
  Được phát hành 1991
  Sách
 11. 11
  Bằng Brent, Doug
  Được phát hành 1992
  Sách
 12. 12
  Bằng Burns, Paul Clay, 1923-1983
  Được phát hành 1975
  Sách
 13. 13
  Được phát hành 1972
  Sách
 14. 14
  Được phát hành 1989
  Sách
 15. 15
  Bằng Kennedy, Andrew K.
  Được phát hành 1975
  Sách
 16. 16
  Bằng Turner, Robert Yongue, 1927-
  Được phát hành 1974
  Sách
 17. 17
  Được phát hành 1987
  Sách
 18. 18
  Bằng Koch, Carl, 1945-
  Được phát hành 1978
  Sách
 19. 19
  Được phát hành 1986
  Sách
 20. 20
  Bằng Freedman, Sarah Warshauer
  Được phát hành 1987
  Sách