Đang hiển thị 1 - 20 kết quả của 231 cho tìm kiếm '', thời gian truy vấn: 0.11s Tinh chỉnh kết quả
 1. 1
  Bằng Putnam, Aric, 1972-
  Được phát hành 2012
  Sách
 2. 2
  Bằng Willen, Gerald
  Được phát hành 1968
  Sách
 3. 3
  Bằng Bader, Arno L. (Arno Lehman)
  Được phát hành 1933
  Sách
 4. 4
  Bằng McCloskey, Frank H. (Frank Howland)
  Được phát hành 1935
  Sách
 5. 5
  Bằng Greever, Garland, 1883-1967
  Được phát hành 1923
  Sách
 6. 6
  Bằng Thorp, Willard, 1899-1990
  Được phát hành 1944
  Sách
 7. 7
  Bằng Slover, Clark Harris
  Được phát hành 1933
  Sách
 8. 8
  Bằng Cunliffe, John William, 1865-1946
  Được phát hành 1920
  Sách
 9. 9
  Bằng Loomis, Roger Sherman, 1887-1966
  Được phát hành 1925
  Sách
 10. 10
  Bằng Beach, Joseph Warren, 1880-1957
  Được phát hành 1926
  Sách
 11. 11
  Bằng Van Doren, Carl, 1885-1950
  Được phát hành 1934
  Sách
 12. 12
  Bằng Beaty, John O. (John Owen), 1890-1961
  Được phát hành 1931
  Sách
 13. 13
  Bằng Frederick, John T. (John Towner), 1893-1975
  Được phát hành 1935
  Sách
 14. 14
  Bằng Munson, Gorham Bert, 1896-1969
  Được phát hành 1969
  Sách
 15. 15
  Được phát hành 2013
  Sách
 16. 16
  Bằng Kern, John Dwight, 1900-1948
  Được phát hành 1943
  Sách
 17. 17
  Bằng Merriam, H. G. (Harold Guy), 1883-1980
  Được phát hành 1943
  Sách
 18. 18
  Bằng Jones, Howard Mumford, 1892-1980
  Được phát hành 1949
  Sách
 19. 19
  Bằng Brooks, Cleanth, 1906-1994
  Được phát hành 1949
  Sách
 20. 20
  Bằng McAlpine, Frank
  Được phát hành 1885
  Sách