Trích dẫn APA

Daugherty, J. (1966). Poor Richard. New York: The Viking press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Daugherty, James. Poor Richard. New York: The Viking press, 1966.

Trích dẫn MLA

Daugherty, James. Poor Richard. New York: The Viking press, 1966.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.