APA način citiranja (7. izdanje)

Texas Wesleyan University. Texas Wesleyan University rambler. Texas Wesleyan University, 200-.

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Texas Wesleyan University. Texas Wesleyan University Rambler. Fort Worth: Texas Wesleyan University, 200-.

MLA način citiranja (8. izdanje)

Texas Wesleyan University. Texas Wesleyan University Rambler. Texas Wesleyan University, 200-.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.