Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Texas Wesleyan University. Texas Wesleyan University rambler. Texas Wesleyan University, 200-.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Texas Wesleyan University. Texas Wesleyan University Rambler. Fort Worth: Texas Wesleyan University, 200-.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Texas Wesleyan University. Texas Wesleyan University Rambler. Texas Wesleyan University, 200-.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.