Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Brookhart, S. M. (2008). How to give effective feedback to your students. Association for Supervision and Curriculum Development.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Brookhart, Susan M. How to Give Effective Feedback to Your Students. Alexandria, Virginia USA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2008.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Brookhart, Susan M. How to Give Effective Feedback to Your Students. Association for Supervision and Curriculum Development, 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.