Trích dẫn APA

Steell, W. (1928). Benjamin Franklin of Paris, 1776-1785. New York: Minton, Balch & company.

Trích dẫn kiểu Chicago

Steell, Willis. Benjamin Franklin of Paris, 1776-1785. New York: Minton, Balch & company, 1928.

Trích dẫn MLA

Steell, Willis. Benjamin Franklin of Paris, 1776-1785. New York: Minton, Balch & company, 1928.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.