Nineteenth-Century literature criticism. Volume 92 /

Presents literary criticism on the works of nineteenth-century writers of all genres, nations, and cultures. Critical essays are selected from leading sources, including published journals, magazines, books, reviews, diaries, broadsheets, pamphlets, and scholarly papers. Criticism includes early vie...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Korporacja: Gale Group.
Kolejni autorzy: Byington, Juliet (Redaktor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Detroit, Mich. : Gale Group, 2001.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Szczegóły zapisu EJWL - General Collection - 3rd Floor
Sygnatura: PN761 .N5 v.92
Egzemplarz 1 Dostępne