Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Stone, D. (2010). Difficult conversations: How to discuss what matters most (Tenth anniversary edition, Second edition.). Penguin Books.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Stone, Douglas. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. Tenth anniversary edition, Second edition. New York: Penguin Books, 2010.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Stone, Douglas. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. Tenth anniversary edition, Second edition. Penguin Books, 2010.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.