Scrolling forward : making sense of documents in the digital age /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Levy, David M.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York : Arcade Publishing, [2016]
Upplaga:Second edition.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Beståndsuppgifter i EJWL - General Collection - 3rd Floor
Signum: P214 .L48 2016
Exemplar 1 Tillgänglig