Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Bedard, M., Cooney, B., & Braswell, L. (1992). Emily. Delacorte Press.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Bedard, Michael, Barbara Cooney, và Lynn Braswell. Emily. New York: Delacorte Press, 1992.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Bedard, Michael, et al. Emily. Delacorte Press, 1992.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.