Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Burgess, M., & DiGiacomo, K. (2015). Enormous smallness: A story of E. E. Cummings (First edition.). Enchanted Lion Books.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Burgess, Matthew, và Kris DiGiacomo. Enormous Smallness: A Story of E. E. Cummings. First edition. Brooklyn, NY: Enchanted Lion Books, 2015.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Burgess, Matthew, và Kris DiGiacomo. Enormous Smallness: A Story of E. E. Cummings. First edition. Enchanted Lion Books, 2015.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.