Congo /

The conflict in the Democratic Republic of Congo has divided opinion; some call it a civil war, or a war of aggression by the country's neighbours; others a continuation of Rwanda's Hutu-Tutsi conflict on Congolose soil, and a war of partition and pillage. The prevalence of rape and sexual...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Turner, Thomas, 1939-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Cambridge ; Malden, MA : Polity, 2013.
Seria:Global Political Hot Spots
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Szczegóły zapisu EJWL - General Collection - 3rd Floor
Sygnatura: DT658.26 .T867 2013
Egzemplarz 1 Dostępne