The Black officer corps : a history of Black military advancement from integration through Vietnam /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Hampton, Isaac.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Routledge, 2013.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

EJWL - 3rd Floor

Szczegóły zapisu EJWL - 3rd Floor
Sygnatura: UB418 .A47 H36 2013
Egzemplarz 1 Dostępne