How we think : digital media and contemporary technogenesis /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Hayles, N. Katherine, 1943-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2012.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Beståndsuppgifter i EJWL - General Collection - 3rd Floor
Signum: P96 .T42 H39 2012
Exemplar 1 Tillgänglig

EJWL - CETL Collection - 1st Floor

Beståndsuppgifter i EJWL - CETL Collection - 1st Floor
Signum: P96 .T42 H39 2012c
Exemplar 1 Tillgänglig