How we think : digital media and contemporary technogenesis /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Hayles, N. Katherine, 1943-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2012.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!

Liknande verk