The last battle of the Civil War : United States versus Lee, 1861-1883 /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Gaughan, Anthony J., 1970-
Materialtyp: Bok
Publicerad: Baton Rouge : Louisiana State University Press, [2011]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!

EJWL - 3rd Floor

Beståndsuppgifter i EJWL - 3rd Floor
Signum: KF228 .L448 G38 2011
Exemplar 1 Tillgänglig