Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Schwaller, J. F. (2011). The history of the Catholic Church in Latin America: From conquest to revolution and beyond. New York University Press.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Schwaller, John Frederick. The History of the Catholic Church in Latin America: From Conquest to Revolution and Beyond. New York: New York University Press, 2011.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Schwaller, John Frederick. The History of the Catholic Church in Latin America: From Conquest to Revolution and Beyond. New York University Press, 2011.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.