Hero : the life and legend of Lawrence of Arabia /

The story of an epic life on a grand scale: a revealing, in-depth biography of the extraordinary, mysterious, and dynamic Englishman whose daring exploits and romantic profile--including his blond, sun-burnished good looks and flowing white robes--made him an object of intense fascination, still fam...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Korda, Michael, 1933-
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, NY : Harper, [2010]
Wydanie:First edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Szczegóły zapisu EJWL - General Collection - 3rd Floor
Sygnatura: D568.4 .L45 K67 2010
Egzemplarz 1 Dostępne