The poisoner's handbook : murder and the birth of forensic medicine in Jazz Age New York /

Science journalist Deborah Blum shares the untold story of how poison rocked Jazz Age New York City. She tracks the perilous days when a pair of forensic scientists began their trailblazing chemical detective work, fighting to end an era when untraceable poisons offered an easy path to the perfect c...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Blum, Deborah, 1954-
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Penguin Press, 2010.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Szczegóły zapisu EJWL - General Collection - 3rd Floor
Sygnatura: HV6555 .U62 N373 2010
Egzemplarz 1 Dostępne