Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Wright Group/McGraw-Hill. (2008). Everyday mathematics. Wright Group/McGraw-Hill.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Wright Group/McGraw-Hill. Everyday Mathematics. [Chicago, Ill.]: Wright Group/McGraw-Hill, 2008.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Wright Group/McGraw-Hill. Everyday Mathematics. Wright Group/McGraw-Hill, 2008.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.