Hunting Eichmann : how a band of survivors and a young spy agency chased down the world's most notorious Nazi /

When the Allies stormed Berlin in the last days of the Third Reich, Adolf Eichmann, the operational manager of the Final Solution, shed his SS uniform and vanished. Bringing him to justice would require a harrowing fifteen-year chase stretching from war-ravaged Europe to the shores of Argentina. Hun...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Bascomb, Neal (Autor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston : Houghton Mifflin Harcourt, [2009]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

3rd Floor

Szczegóły zapisu 3rd Floor
Sygnatura: DD247 .E5 B37 2009
Egzemplarz 1 Dostępne