Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Bascomb, N. (2009). Hunting Eichmann: How a band of survivors and a young spy agency chased down the world's most notorious Nazi. Houghton Mifflin Harcourt.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Bascomb, Neal. Hunting Eichmann: How a Band of Survivors and a Young Spy Agency Chased Down the World's Most Notorious Nazi. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2009.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Bascomb, Neal. Hunting Eichmann: How a Band of Survivors and a Young Spy Agency Chased Down the World's Most Notorious Nazi. Houghton Mifflin Harcourt, 2009.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.