Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Wax, S. T. (2008). Kafka comes to America: Fighting for justice in the war on terror. Other press.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Wax, Steven T. Kafka Comes to America: Fighting for Justice in the War on Terror. New York: Other press, 2008.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Wax, Steven T. Kafka Comes to America: Fighting for Justice in the War on Terror. Other press, 2008.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.