Bush, the detainees, and the Constitution : the battle over presidential power in the War on Terror /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Ball, Howard, 1937-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Lawrence, Kan. : University Press of Kansas, [2007]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Beståndsuppgifter i EJWL - General Collection - 3rd Floor
Signum: KF5060 .B35 2007
Exemplar 1 Tillgänglig