Bush, the detainees, and the Constitution : the battle over presidential power in the War on Terror /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Ball, Howard, 1937-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Lawrence, Kan. : University Press of Kansas, [2007]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Szczegóły zapisu EJWL - General Collection - 3rd Floor
Sygnatura: KF5060 .B35 2007
Egzemplarz 1 Dostępne