Royal government in colonial Brazil ; with special reference to the administration of the Marquis of Lavradio, viceroy, 1769-1779.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Alden, Dauril
Materialtyp: Bok
Publicerad: Berkeley : University of California Press, 1968.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!

3rd Floor

Beståndsuppgifter i 3rd Floor
Signum: F2534 .A7
Exemplar 1 Tillgänglig