Royal government in colonial Brazil ; with special reference to the administration of the Marquis of Lavradio, viceroy, 1769-1779.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Alden, Dauril
Format: Książka
Wydane: Berkeley : University of California Press, 1968.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

3rd Floor

Szczegóły zapisu 3rd Floor
Sygnatura: F2534 .A7
Egzemplarz 1 Dostępne