Royal government in colonial Brazil ; with special reference to the administration of the Marquis of Lavradio, viceroy, 1769-1779.

Spremljeno u:
Bibliografski detalji
Glavni autor: Alden, Dauril
Format: Knjiga
Izdano: Berkeley : University of California Press, 1968.
Teme:
Oznake: Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!