In the hollow of your hand : slave lullabies /

A collection of lullabies orally transmitted by African-American slaves revealing their hardships and sorrows as well as soothing notes of well-being and belief in a better time to come.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: McGill, Alice
Kolejni autorzy: Cummings, Michael, 1945-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston : Houghton Mifflin, 2000.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

EJWL - 1st Floor

Szczegóły zapisu EJWL - 1st Floor
Sygnatura: PS310 .N4 M37 2000
Egzemplarz 1 Dostępne