Enviar aquest missatge de text: In the hollow of your hand :