The Analytic spirit : essays in the history of science in honor of Henry Guerlac /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Guerlac, Henry., Woolf, Harry.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, [1981]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Beståndsuppgifter i EJWL - General Collection - 3rd Floor
Signum: Q126.8 .A52
Exemplar 1 Tillgänglig