The Analytic spirit : essays in the history of science in honor of Henry Guerlac /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Guerlac, Henry., Woolf, Harry.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, [1981]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

EJWL - General Collection - 3rd Floor

Szczegóły zapisu EJWL - General Collection - 3rd Floor
Sygnatura: Q126.8 .A52
Egzemplarz 1 Dostępne