American insects : a handbook of the insects of America north of Mexico /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Arnett, Ross H.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2000.
Wydanie:Second edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

3rd Floor

Szczegóły zapisu 3rd Floor
Sygnatura: QL474 .A76 2000
Egzemplarz 1 Dostępne