Fatal autonomy : Romantic drama and the rhetoric of agency /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Jewett, William
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1997.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!

3rd Floor

Beståndsuppgifter i 3rd Floor
Signum: PR719 .V4 J49 1997
Exemplar 1 Tillgänglig