Fatal autonomy : Romantic drama and the rhetoric of agency /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Jewett, William
Format: Książka
Język:English
Wydane: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1997.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

3rd Floor

Szczegóły zapisu 3rd Floor
Sygnatura: PR719 .V4 J49 1997
Egzemplarz 1 Dostępne