שליחה במסרון: Expressions of self in Chinese literature /