Trích dẫn APA

Hegel, R. E., & Hessney, R. C. (1985). Expressions of self in Chinese literature. New York: Columbia University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Hegel, Robert E., và Richard C. Hessney. Expressions of Self in Chinese Literature. New York: Columbia University Press, 1985.

Trích dẫn MLA

Hegel, Robert E., và Richard C. Hessney. Expressions of Self in Chinese Literature. New York: Columbia University Press, 1985.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.