Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Hegel, R. E., & Hessney, R. C. (1985). Expressions of self in Chinese literature. Columbia University Press.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Hegel, Robert E., και Richard C. Hessney. Expressions of Self in Chinese Literature. New York: Columbia University Press, 1985.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Hegel, Robert E., και Richard C. Hessney. Expressions of Self in Chinese Literature. Columbia University Press, 1985.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.