Raoul Wallenberg : the man who stopped death /

Traces the life of the Swedish diplomat who saved Hungarian Jews during World War II and then mysteriously disappeared after the Russians occupied Budapest.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Linnéa, Sharon, 1956-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Philadelphia : Jewish Publication Society, 1993.
Wydanie:First edition.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!