Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Linnéa, S. (1993). Raoul Wallenberg: The man who stopped death (First edition.). Jewish Publication Society.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Linnéa, Sharon. Raoul Wallenberg: The Man Who Stopped Death. First edition. Philadelphia: Jewish Publication Society, 1993.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Linnéa, Sharon. Raoul Wallenberg: The Man Who Stopped Death. First edition. Jewish Publication Society, 1993.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.