Frederic Remington, the camera & the Old West /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Jussim, Estelle
Format: Książka
Język:English
Wydane: Fort Worth, Tex. : Amon Carter Museum, 1983.
Seria:Anne Burnett Tandy lectures in American civilization ; no. 3.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

3rd Floor

Szczegóły zapisu 3rd Floor
Sygnatura: N6537 .R4 J87 1983
Egzemplarz 1 Dostępne