Trích dẫn APA

Indy, V. d. (1948). Istar: Variations symphoniques, op. 42. Paris: Durand & Ce.

Trích dẫn kiểu Chicago

Indy, Vincent d'. Istar: Variations Symphoniques, Op. 42. Paris: Durand & Ce, 1948.

Trích dẫn MLA

Indy, Vincent d'. Istar: Variations Symphoniques, Op. 42. Paris: Durand & Ce, 1948.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.