Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Elgar, E. (1899). Variations on an original theme: For orchestra, Op. 36. Novello.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Elgar, Edward. Variations on an Original Theme: For Orchestra, Op. 36. London: Novello, 1899.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Elgar, Edward. Variations on an Original Theme: For Orchestra, Op. 36. Novello, 1899.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.