South Texas wildflowers : collection one /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ham, Hal (Tác giả)
Tác giả khác: Bruce, Martha (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Kingsville : Conner Museum, Texas A & I University, [1984]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:"This publication is made possible as part of a grant from the Caesar Kleberg Foundation for Wildlife Conservation."--Title page verso.
Mô tả vật lý:70 pages : color illustrations, map ; 23 cm
Thư mục:Includes bibliographical references (pages 7-8) and index.
số ISBN:0916983005 :
9780916983000