Trích dẫn APA

Ham, H., & Bruce, M. (1984). South Texas wildflowers: Collection one. Kingsville: Conner Museum, Texas A & I University.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ham, Hal,, và Martha Bruce. South Texas Wildflowers: Collection One. Kingsville: Conner Museum, Texas A & I University, 1984.

Trích dẫn MLA

Ham, Hal,, và Martha Bruce. South Texas Wildflowers: Collection One. Kingsville: Conner Museum, Texas A & I University, 1984.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.