Benjamin Franklin, Pennsylvania, and the first nations: the treaties of 1736-62 /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Kalter, Susan, 1969-
Format: E-book
Język:English
Wydane: Urbana, IL : University of Illinois Press, 2006.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Available via EBSCO eBook Collection
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!